SKRB VRTCA ZA POVEZANOST Z OTROKI

Z mnogimi aktivnostmi, ki jih po sodobnih komunikacijskih poteh nudijo strokovni delavci vrtca, otroke razveseljujemo s posnetki, pravljicami, pesmicami, primeri izdelav voščilnic in drugih izdelkov, srečanji v orodju Zoom, osebnimi presenečenji za otroke.

 

Vabljeni k obisku spletne strani vrtca, FB profila Vrtec Bled, ogledu pravljic na Bled TV. Seveda pa je ob koncu leta vse otroke obiskal tudi dedek Mraz.