Pogozdovanje z gozdarjem Simonom

Lani so bile v naši gozdni igralnici požagane mnoge smreke zaradi napada lubadarja. Otroci so bili žalostni, ker je bil gozdiček zelo spremenjen. Ob pomoči gozdarja Simona Resmana smo v petek, 29.11.,skupaj s prvošolci posadili nekaj novih dreves. Pogozdovanje je otroke zelo navdušilo, aktivno so sodelovali pkopanju lukenj in sajenju. Obljubili smo, da bomo skrbeli za drevesa, spremljali njihovo rast. Želimo si, da bi nekoč zrasla v velika drevesa.