STROKOVNA EKSKURZIJA STRASBOURG-FRANKFURT-INNSBRUCK

V evropskem parlamentu nas je sprejel gospod Milan Zver, ki nas je seznanil s pogledi na prihodnost vzgojno-izobraževalnega sistema. Gospod Janez Vouk pa nam je približal delovanje samega parlamenta, dela poslancev in odborov. Doživeli smo pravi evropski duh – povezanost mnogih narodov.
V vrtcih in šolah so nas navdušili prostorski pogoji, zaupanje v vzgojno-izobraževalni sistem, aktivna vloga otrok. Nekoliko manj prehranjevanje, ki v jutranjem delu poteka z lastno prehrano in (lahko) tudi na igrišču. Delo z otroki poteka skupno in po kotičkih, velik poudarek se namenja začetkom opismenjevanja.
Menimo, da je dobra praksa tudi to, da dijaki pred vpisom v šolo, ki pripravlja za poklic vzgojitelja, opravijo sprejemne izpite.