OBVESTILO GLEDE VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Na spodnji povezavi si lahko preberete okrožnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA:
 
Okrožnica MDDSZ
 
Obrazložitev- novost od 1. decembra 2018 dalje

 

V skladu z 42. členom ZUPJS je oseba v osmih dneh dolžna sporočiti dejstva in okoliščine oziroma vse spremembe, ki vplivajo na pravico iz javnih sredstev, njeno višino in obdobje prejemanja. Spremembe se sporočajo na posebnem obrazcu, ki je na voljo pri CSD in na spletnih straneh CSD ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.