PRAVLJIČNA URA S KNJIŽNIČARJEM NA TEMO VODA

Prebral je zgodbico Čudežni mlinček in predstavil še veliko drugih slikanic, v katerih lahko otroci pridobijo novo znanje o vodi. Ob slikanici Juri Muri smo zvedeli o pomanjkanju vode v nekaterih delih sveta. Knjižničar je med pogovorom  spodbudil otroke k obiskovanju javne knjižnice na Bledu ali vsaj izposoji knjig iz  »Knjižnega kostna« v Domu krajanov na Bohinjski Beli.