ZMAGUJEMO Z VREDNOTAMI, je program pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote vodi dr. Jože Trontelj. Njihovi projekti so usmerjeni v motiviranje ljudi v smeri etične odločitve za dejanja, ki so  združljivi s temeljnimi človekovimi  vrednotami, s spodbujanjem interakcije med otroci, družine, vzgojitelji, skupnosti in vzornikov.

Namen projekta je:

Zmanjševanje razkoraka med deklariranimi vrednotami in dejanskim vedenjem.

V vrtcu nadaljujemo s projektom, kjer skušamo preko različnih dejavnosti udejanjati in živeti vrednote.

Začeli smo z modulom ZNANJE IN MODROST (s poudarkom na vrednotah: resnica, odgovornost, miselna odprtost, ljubezen za učenje in znanje, razumnost, zmernost, perspektiva)

Več o projektu si lahko preberete na povezavi   http://zmagujemozvrednotami.iev.si/slv/programme.

 

V okviru tega modula sočasno poteka projekt Role model (vzornik), katerega namen so pozitivne izkušnje, oblikovanje značaja, osebnostna rast in blagostanje otrok. Skupaj z otroki iščemo njihove vzornike; nekaj primerov si lahko ogledate na povezavi:  http://my.rolemodel.eu/slv/library  (v iskalnik vpišete Vrtec Bled).

 

Pomembno pa je, da se zavedamo, da smo največji zgled otrokom ljudje, s katerimi je otrok največ časa (starši, vzgojitelji, dedki, babice ...), zato se potrudimo, da smo jim DOBER VZOR!

 

2. modul: SKRB ZA SOČLOVEKA (temeljne vrednote: vzajemno spoštovanje, družinska sreča, enakopravnost med spoloma, harmonija med generacijami, partnerstvo, solidarnost, skrb za otroke,, starejše in osebe s posebnimi potrebami)
 
3. modul: ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE (temeljne vrednote: spoštovanje življenja, spoštovanje narave in okolja, zdravje, bioetične vrednote)