JAVNI VPIS  v vrtec za šol. leto 2019/20 je zaključen.

Starši boste o sprejemu otroka v vrtec ali postavitvi otroka na čakalni seznam obveščeni po pošti okvirno konec aprila oz. začetek maja.

 

Program
Letos bomo izvajali dnevni program, ki traja 6 do 9 ur dnevno. V dnevni program sprejemamo otroke od starosti 11 mesecev in hkrati zaključenega starševskega dopusta, do vstopa v osnovno šolo. 
 
Sprejem otrok
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnateljica vrtca oz. od nje pooblaščena oseba. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu oziroma enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec.
Starši so o sprejemu otroka ali postavitvi na čakalni seznam obveščeni po pošti.
 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Pred vključitvijo otroka v vrtec starši uveljavljajo znižano plačilo. Vlogo odda eden izmed staršev (vlagatelj) na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo. Vlogo starši oddajo v mesecu pred vstopom otroka v vrtec in NE prej!
 
 
Za kakršnekoli informacije se lahko osebno oglasite pri svetovalni delavki po predhodnem dogovoru na tel. številki 04/ 292 72 23 ali pišete na e-naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si.
 
Nekaj o uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na naši spletni strani pod Vpis - Uvajanje otroka.