JAVNI VPIS OTROK V VRTEC BLED ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
(za sprejem s 1. 9. 2018)
 
 
Vpis novincev bo potekal od 13. do 15. marca 2018
v torek od 7. - 15. ure
v sredo od 7. - 17. ure 
v četrtek od 7. - 15. ure v pisarni svetovalne delavke v enoti na Bledu.
 
Izpolnjeno vlogo boste lahko oddali v času rednega razpisnega roka: 
osebno v vrtcu na Bledu v zgoraj navedenem času (VLOG NE SPREJEMAMO PREJ!)
po navadni pošti na naslov Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled 
ali po elektronski pošti na naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si 
 
Vlogo za vpis lahko dobite: 
pri svetovalni delavki ali v tajništvu vrtca,
v enoti na Bohinjski Beli
 
Vlogo boste oddali starši:
ki otroka prvič vpisujete v vrtec
ki ste vlogo oddali po 15. 3. 2017 (po lanskoletnem javnem vpisu) in otrok ni bil sprejet v vrtec
 
V času vpisa bodo potekali dnevi odprtih vrat.
S svojimi otroki si boste lahko ogledali vrtec!
 
VABLJENI!
 
 
Program
Letos razpisujemo dnevni program, ki traja 6 do 9 ur dnevno. V dnevni program sprejemamo otroke od starosti 11 mesecev in hkrati zaključenega starševskega dopusta, do vstopa v osnovno šolo. 
 
Sprejem otrok
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnateljica vrtca oz. od nje pooblaščena oseba. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu oziroma enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec.
Starši boste o sprejemu otroka ali postavitvi na čakalni seznam obveščeni po pošti.
 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
Pred vključitvijo otroka v vrtec starši uveljavljajo znižano plačilo. Vlogo odda eden izmed staršev (vlagatelj) na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojnem Centru za socialno delo. Vlogo starši oddajo v mesecu pred vstopom otroka v vrtec in NE prej!
 
 
Za kakršnekoli informacije se lahko osebno oglasite pri svetovalni delavki po predhodnem dogovoru na tel. številki 04/ 292 72 23 ali pišete na e-naslov: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si.
 
Nekaj o uvajanju otroka v vrtec si lahko preberete na naši spletni strani pod Vpis - Uvajanje otroka.