Organizacija zdravstveno-higienskega režima 
 
Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu in se prepleta skozi vsa področja dela. Zdravje otrok krepimo z veliko aktivnostmi na prostem ob različnih vremenskih pogojih, obenem pa skrbimo za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljamo kakovostno prehrano in  privzgajamo pravilen odnos do prehranjevanja in do zdravja.
 
Skrb za zdravje in odnos do zdravja otrokom nista prirojena, zato jim moramo odgovornost do zdravja privzgojiti že v zgodnjem otroštvu. Otroke predvsem z lastnim vzorom navajajmo na zdrave navade! Otroci naj se čim več gibljejo na svežem zraku, poskrbimo za primerno vlažnost in temperaturo prostorov (pozimi naj ne bo prevroče in presuho), otrok ne vodimo v zakajene prostore, na razpolago jim dajmo dovolj nesladkane tekočine, svežega sadja in zelenjave, predvsem pa otrokom zadovoljimo potrebo po spanju.
 
Da lahko izvedemo vse ustrezne ukrepe glede preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v vrtcu, je zelo pomembno, da starši takoj obvestite strokovne delavke, ko je vaš otrok odsoten zaradi bolezni. Bolan otrok ne sodi v vrtec, ampak potrebuje bližino staršev, nego in počitek. S počitkom omogočimo otroku hitrejšo ozdravitev in zmanjšamo  možnost zapletov bolezni. Otroka po preboleli bolezni lahko pripeljete v vrtec, ko tako presodi zdravnik. Otrok mora biti dovolj zdrav, da je sposoben običajnih obremenitev in ne sme biti več kužen za okolico. Če otroka prezgodaj pripeljete v vrtec, se zaradi šibkosti namreč zelo težko udeležuje aktivnosti v skupini, prav tako pa obstaja verjetnost, da se mnogo prej ponovno okuži.
 
Če otrok zboli v vrtcu, ga ne izoliramo, saj je praviloma kužen že nekaj dni pred izbruhom bolezni. Strokovna delavka takoj obvesti starše, da je otrok zbolel, starši pa naj čim prej pridejo po obolelega otroka.
 
Starši lahko pomembno prispevate k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb s tem, da upoštevate spodnja priporočila (Vir: Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni – priporočila za starše, NIJZ, četrta dopol. izdaja 2014).
 
 OTROK NE SME V VRTEC, ČE:

-je imel v zadnjih  48 URAH POVIŠANO TEMPERATURO ali DRISKO (2x ali večkrat dnevno   odvajal tekoče blato) ali je

- BRUHAL

- ima IZPUŠČAJ z ali brez vročine (razen v primerih neinfekcijskih izpuščajev, kot so piki žuželk, alergijski izpuščaji…)
- ima UŠI ali GARJE – otrok sme ponovno v vrtec, takoj ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek          zdravljenja garij
 
 
Pri drugih nalezljivih boleznih upoštevamo navodila zdravnika.
Starši ste tisti, ki najprej prepoznate bolezen pri otroku (vročina, bruhanje, driska, gnojen izcedek iz noska s kihanjem in kašljanjem, gnojne oči, uši, gliste … Starši imate pravico in dolžnost, da bolnega otroka negujete doma. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi… ter dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi (ZNB, Ur.L.RS 33/06).
 
 
Prehrana v Vrtcu Bled
Uravnotežena prehrana zadovolji otrokove potrebe po energiji in hranilnih snoveh. Je vir zadovoljstva in dobrega počutja ter temelj prehranjevalnih navad, ki spremljajo otroka od zgodnjega otroštva do pozne starosti in oblikujejo njegov življenjski stil.
 
Posebno pozornost posvečamo kulturi prehranjevanja. Otroci jedo počasi v mirnem in prijetnem vzdušju, vzgojno osebje pripravlja lepe pogrinjke. Prisotna je pravilna uporaba pribora in nasploh kulturno obnašanje. Ko bo otrok bo usvojil pravila pravilnega obnašanja pri mizi, bo to veščino uporabljal celo življenje, ne da bi mu to predstavljalo napor.
 
Jedilnike načrtujemo skladno s prehranskimi priporočili. Ponujamo razna pekovska peciva iz posebnih vrst moke. Otrokom zagotavljamo dovolj svežega sadja in zelenjave. Sadje ponujamo za dopoldansko malico, kot poobedek pri kosilu in za popoldansko malico. Na jedilniku ne manjka mleka in mlečnih izdelkov v različnih kombinacijah: napitki, poobedki in namazi. Izogibamo pa se hrane, ki je bogata z maščobami in sladkorji oziroma energijsko goste hrane. Okusna mastna ali sladka hrana vsebuje tudi malo esencialnih hranil in je povezana z debelostjo in slabim zdravjem, saj preobremeni presnovo. 
 
Zgodnje izkušnje s hrano in hranjenjem so osnova za oblikovanje otrokovih prehranjevalnih navad. Pri tem so najpomembnejši starši, saj s svojim zgledom najbolj vplivajo na oblikovanje zdravih prehranjevalnih navad pri svojih otrocih. V prvih petih letih se otrok nauči največ, osvoji sebi lastne prehranjevalne navade in ustvari »list« priljubljenih živil. Otrokom je prirojena le želja po sladkem. Všečnost vseh ostalih okusov je priučena. Brez primerne prehranske vzgoje bodo otroci izbirali slane, sladke in mastne jedi oziroma hrano, ki jo poznajo. Otroci imajo pri okušanju nove hrane odpor, zato jim moramo ponuditi določeno jed tudi desetkrat, da jim ta postane všeč. Po dopolnjenem tretjem letu starosti postane zelo pomemben vpliv vrstnikov in televizijskih reklam, ki oglašujejo predvsem sladka, slana in mastna živila, zato je še toliko bolj pomembna vzgoja in delovanje otroku pomembne odrasle osebe.
 
Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno, po telefonu na številko 04 574 21 77 ali preko elektronske pošte prehrana.zhr@vrtec-bled.si.