VRTEC BLED
Trubarjeva cesta 7, 4260 BLED
 
Telefon: 04/ 576 54 70 ali 040 601 530
Telefon (stara stavba - skupina slončki): 04/292 72 26
Fax: 04 576 54 71
 
E pošta: vrtec.bled@vrtec-bled.si ali tajnistvo@vrtec-bled.si
Spletna stran: http://vrtec-bled.si
 
ID za DDV: SI71708103
Matična št.: 1226827000
 
Ravnateljica:
Helena Ule, prof. raz. pouka, dipl. vzg.
tel.: 04/ 576 54 70 ali 04/ 292 72 20
e-posta: ravnateljica@vrtec-bled.si 
 
Pomočnica ravnateljice:
Rebeka Poček Oštir, dipl. vzg.
tel.: 04 292 72 28 ali 040 652 495
e-mail: pomocnica.ravnateljice@vrtec-bled.si  ali info@vrtec-bled.si
 
Poslovna sekretarka:
mag. Barbara Komel, spec., dipl. inž.
tel.: 04 576 54 70 ali 040 601 530
e-posta: tajnistvo@vrtec-bled.si
 
Računovodja:
Mihela Smukavec
tel.: 04 292 72 27 ali 040 222 846
e-posta: racunovodstvo@vrtec-bled.si
 
Svetovalna delavka:
Barbara Falle, univ.dipl.soc.del.
tel.: 04 292 72 23  
e-posta: svetovalna.delavka@vrtec-bled.si
 
Vodja prehrane in zdravstveno higienskega režima:
Tjaša Križnar, univ. dipl. san. ing.
tel: 04 574 21 77
e-posta: prehrana.zhr@vrtec-bled.si
 
 
Hišnika:
Igor Polajnar
tel.: 040 712 029
 
Matjaž Skumavec
tel.: 040 703 009