PROGRAMI
 
V letošnjem šolskem letu izvajamo dnevni program, ki traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom starim od enega leta do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Otroci s posebnimi potrebami so integrirani v redne oddelke.
 
Vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih; v prvem starostnem obdobju so otroci v starosti od enega do treh let, v drugem starostnem obdobju pa otroci starejši od treh let.
 
Program organiziramo, če je število prijavljenih otrok v program v mejah normativa za organiziranje oddelka programa. Starši ob vpisu otroka izberejo ponujeni program. 
 
Otroci so razporejeni v starostno homogene, starostno heterogene oddelke ali v kombinirane oddelke. Oddelke oblikujemo običajno na začetku šolskega leta skladno s predpisi za oblikovanje oddelkov.
 
Vzgojno delo poteka individualno, skupinsko in skupno; lahko je usmerjeno, vodeno ali pa spontano. Osnovna dejavnost otrok in iz tega izhajajoča najpogostejša oblika dela otroka v vrtcu je igra.
 
Organiziramo tudi:
• interesne dejavnosti za otroke v obliki delavnic,
• oglede predstav, muzejev in drugih ustanov izven vrtca,
• gostovanje zunanjih izvajalcev v vrtcu,
• izlete
 
Na željo staršev in v dogovoru z njimi organiziramo skupaj z zunanjimi izvajalci dodatne dejavnosti.