Poslanstvo vrtca

 
Naše poslanstvo je v sodelovanju s starši razvijati radovedne, kritične, ustvarjalne in aktivne posameznike, ki se radi učijo, so odgovorni in spoštljivi do sebe, sočloveka, tradicije in okolja. Skrbimo za varen in celovit razvoj posameznika. 
Smo prepoznavni v domačem kraju in širše.
 
 

Naša vizija

 
V Vrtcu Bled iz korenin raste nov rod, 
kjer z nasmehom in igrivostjo 
odgovorno stopamo na pot.
 
 

Vrednote

 

*odgovornost     *spoštovanje     *solidarnost     *medsebojna zrela komunikacija     *sprejemanje drugačnosti     *iskrenost     *empatija     *sočutje     *modrost     *poštenost     * hvaležnost     *prijateljstvo     *bonton     *prijaznost     *odkritost     *sodelovanje     *tradicija     *znanje     *zdravje     *humanost