ODJAVA OTROKA OD PREHRANE

 
Sporočanje otrokove odsotnosti in s tem odjava obrokov je od 1. 10. 2016 dalje možno le še preko aplikacije Web vrtec in sicer preko elektronske pošte na povezavi  https://vrtec.vasco.si/  ali z SMS sporočilom na tel. št.  041 303 603  (navodila ste prejeli od družbe Vasco). Otroka je možno odjaviti  do 8. ure zjutraj
 
 
Navodila za ODJAVO OTROKA preko SMS