InTrans - Mehak prehod iz vrtca v šolo

 

V letošnjem šolskem letu smo se strokovne delavke iz vrtca (iz skupin 5-6-letnih otrok) ter strokovne delavke iz osnovne šole na Bledu (učiteljice 1. razredov) povezale v skupnem projektu InTrans z namenom mehčanja prehoda otrok iz vrtca v šolo.

 

Namen projekta:
Obdobje tranzicije (prehoda) označuje prehod iz enega učnega okolja v drugo (iz vrtca v osnovno šolo). Prehod med različnima učnima okoljema prinaša pozitivna pričakovanja, hkrati pa zaradi razlik v filozofiji in poslanstvu obeh institucij, kurikulumu, pričakovanjih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, razlikah v podobi o otroku med vzgojitelji in učitelji tudi stres in strah. Kakšno bo razmerje med otrokovim pozitivnim pričakovanjem in strahom, je odvisno tudi od razlike med enim in drugim okoljem tako v socialnem kot tudi fizičnem kontekstu.

 

Prehod je namreč tem lažji, čim manjše so razlike med starim oz. znanim in novim oz. neznanim okoljem. Ko razmišljamo o mehkem prehodu, moramo razmišljati v kontekstu treh kontinuitet: pedagoške (usklajenost pristopov), razvojne (povezovanje vrtca, šole, družin) in profesionalne (povezovanje strokovnih delavcev vrtca in osnovne šole).

 

V projektu InTrans bomo strokovni delavci vrtca in osnovne šole skupaj raziskovali strategije, ki blažijo prehod med enim in drugim učnim okoljem ter tako zagotavljali mehkejši prehod vsem otrokom.