image carousel
 
Zvezda poišče naj srečo v stvareh,
ki vžigajo iskrice v naših očeh.
 
Prižgimo si iskrico v prazničnih dneh,
izvabimo z ustnic naših nasmeh.
 
Ta naj drži 365 dni, 
leto posuje z malo bridkosti, nekaj sladkosti
največ modrosti in mnogo radosti.
 
                            Otroci in zaposleni Vrtca Bled