image carousel
Spoštovani starši,
 
V skladu z včerajšnjo okrožnico MIZŠ smo bili ravnatelji in ravnateljice vrtcev obveščeni, da vrtci, ki se nahajamo v “rdečih” regijah nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.
 
Iz okrožnice je mogoče razbrati tudi to, da bodo v nadaljevanju plačila oproščeni samo starši katerih otroci ne bodo obiskovali vrtca in so v tako imenovanih “črnih” regijah.
 
Žal nam je, da je prišlo do takšne odločitve s strani Vlade RS, ker smo kljub vsemu upali, da se bo napoved iz okrožnice, ki smo jo ravnatelji prejeli 20.1.2021 uresničile in da bo v PKP – 8 enoznačno zapisana določba, ki bi omogočala, da bodo starši otrok v času epidemije, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila vrtca.
 
Resorno ministrstvo smo preko Skupnosti vrtcev Slovenije že pozvali k ponovni proučitvi te problematike in upamo, da bo premislek uspel. Iz različnih virov sem izvedela, da bodo vloženi amandmaji na PKP – 8 in verjamem, da bo v duhu preprečevanja epidemije tako tudi določeno.
 
Lepo vas pozdravljamo in vam želimo lep vikend,
Helena Ule, ravnateljica, kolektiv Vrtca Bled
 
Izsek iz okrožnice 6030-2/2021/4 (20. 1. 2021):
''PKP8 Vlada RS že pripravlja, vanj pa bo vključena tudi določba, ki bo omogočala, da bodo starši, ki otrok v času epidemije ne bodo pripeljali v vrtec, upravičeni do oprostitve plačila. Določba bo veljala tako za javne, kot tudi za zasebne vrtce. Predlagamo, da za varen prihod in odhod iz vrtca v čim večji meri poskrbijo tudi starši.
S spoštovanjem, Anton Baloh generalni direktor Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo''
 
Izsek iz Okrožnice 6030-1/2021/17 (28. 1. 2021):
''Vrtci, ki se nahajajo v »rdečih« regijah, nadaljujejo z izvajanjem dejavnosti v polnem obsegu, ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe z virusom SARS-CoV2. Vrtci, ki se nahajajo v »črnih« regijah, so še naprej zaprti, oziroma v skladu z odlokom z dne 28. 1. 2021 delujejo v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.
V »črnih« regijah, v katerih je z odlokom začasno prepovedano zbiranje ljudi v vrtcih in vrtec zagotavlja le nujno varstvo, bodo starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Pravno podlago določa Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE).
Lep pozdrav, Anton Baloh generalni direktor Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo.''